طب النبی و طب الائمه نمایش بزرگتر

طب النبی و طب الائمه

جدید

وجوه مفهومی طب النبی و طب الائمه ، بارز و روشن است . ابعاد ژرف و گستره نگاه معصومین (ع) ، گزینش آموزه هایی است که مضامین بهداشت جامع و سلامت جامعه را در بر می گیرد.

جزییات بیشتر

5 قلم

موجود

ریال 320,000

ریال 320,000 به ازای 1

افزودن به علاقه مندی ها


اطلاعات بیشتر

پیام ها و فرازهای بهداشتی و غذایی ایشان متصل به خصایل و ویژگی های روحی و علمی و منوط به الهامات ربانی بوده و بر همین پایه ، دکترین مفاهیم طبی شیعه ، سرشار از حقایق علمی و بر خوردار از سنجه های ارزشمند پژوهشی و سر فصل خرد ورزی ، دانشوری و فرهیختگی در سنت و مدرنیته است . نقد و بررسی فرازهای درس آموز پیشوایان معصوم (ع) و کاربرد مفاهیم آن ، سلامت جهان شمول آحاد جوامع انسانی را رقم زده است

نقدها

نوشتن یک نقد

 طب النبی و طب الائمه

طب النبی و طب الائمه

وجوه مفهومی طب النبی و طب الائمه ، بارز و روشن است . ابعاد ژرف و گستره نگاه معصومین (ع) ، گزینش آموزه هایی است که مضامین بهداشت جامع و سلامت جامعه را در بر می گیرد.

نوشتن یک نقد

ویدئو

فایل صوتی این محصول

فایل راهنمایی و توضیحات متنی برای این محصول

Counter code standard NO JAVASCRIPT Site use frames Paste this code in your HTML editor where you would like to display the counter, at the bottom of the page, in a table, div or under a menu.