طب معجزه گر گیاهی نمایش بزرگتر

طب معجزه گر گیاهی

جدید

قرن هاست که فواید دارویی گیاهان شناخته شده اند.
یادداشت های به دست آمده از فعالیت های پزشکی ایرانیان، مصریان، بومیان آمریکا و رومی ها نشان می دهد که آن ها تقریباً برای درمان هر بیماری شناخته شده ای، از «گیاهان دارویی» استفاده می کردند.

جزییات بیشتر

10 قلم

موجود

ریال 180,000

ریال 180,000 به ازای 1

افزودن به علاقه مندی ها






اطلاعات بیشتر

بسیاری از «گیاهان دارویی» حاوی عناصر نیرومندی می باشند که اگر به طور صحیح از آن ها استفاده شود، به سلامتی انسان کمک می کنند.
در بسیاری از کشورهای اروپایی، پزشکان «داروهای گیاهی» تجویز می کنند.
داروهای گیاهی، نقش های درمانی زیادی را در بدن به عهده دارند، اما نباید بی هدف و بدون اندازه و میزان آن ها را به کار برد.

این کتاب راز و رمز تأثیر معجزه آسای «گیاهان دارویی» را در مباحثی تحقیقی با استفاده به منابع معتبر جهانی مطرح می سازد و برای عموم مشتاقان «گیاه درمانی» موضوعات شیرین و جالبی را بیان می کند.

نقدها

نوشتن یک نقد

طب معجزه گر گیاهی

طب معجزه گر گیاهی

قرن هاست که فواید دارویی گیاهان شناخته شده اند.
یادداشت های به دست آمده از فعالیت های پزشکی ایرانیان، مصریان، بومیان آمریکا و رومی ها نشان می دهد که آن ها تقریباً برای درمان هر بیماری شناخته شده ای، از «گیاهان دارویی» استفاده می کردند.

نوشتن یک نقد

ویدئو

فایل صوتی این محصول

فایل راهنمایی و توضیحات متنی برای این محصول

Counter code standard NO JAVASCRIPT Site use frames Paste this code in your HTML editor where you would like to display the counter, at the bottom of the page, in a table, div or under a menu.