dhshop@
1
دفع حشرات صنعتی

همانطور که میدانید آستانه شنوایی انسان 20 هرتز تا 20 کیلو هرتز میباشد و آستانه شنوایی حشرات و حیوانات موذی از 20 کیلو هرتز تا 65 کیلوهرتز میباشد.

پس چه بهتر که از این اطلاعات استفاده کرده و برضد خودشان استفاده کنیم.

دستگاه های دفع کننده حشرات و حیوانات موذی بدون نیاز به سم پاشی این عملکرد را دارد.

دفع حشرات صنعتی 17 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 12 از 17 آیتم